Tale

Talekonsulenten tilbyder

Tale- og stemmeundervisning samt rådgivning/vejledning.
Udredning, undervisning og rådgivning.
THS tilbyder udredning og undervisning af borgere med: 
• Stemme– og talevanskeligheder.
• Stammen.
• Løbsk tale.
• Udtalevanskeligheder.
• Afasi.
• Dysartri.
• Kognitive kommunikationsvanskeligheder.
THS stiller sig desuden gerne til rådighed i forbindelse med rådgivning/vejledning til pårørende – evt. gruppeforløb.


Målgrupper

• Borgere som, efter en erhvervet hjerneskade, har sproglige vanskeligheder.
• Borgere som, efter en erhvervet hjerneskade eller progredierende lidelser som fx Parkinsons syge, Sclerose og ALS, har fået tale- og stemmevanskeligheder.
• Borgere som, har stemmeproblemer i form af stemmetræthed, og/eller hæshed.
• Borgere som, har mundhule- eller halskræft og derfor har problemer med udtalen eller stemmen.
• Borgere som, stammer.
• Borgere med generelle stemme/talevanskeligheder.
• Borgere med kognitive kommunikationsvanskeligheder som følge af commotio/hjernerystelse, traumer, stress eller demens.


Hvordan

• Efter en udredende samtale, hvor behovet for undervisning og rådgivning afdækkes, planlægges det videre forløb. 
• Undervisningen tilrettelægges individuelt og foregår som eneundervisning eller på små hold.
• Borgere kan henvende sig direkte til THS - der kræves ingen henvisning.