IKT - hjælpemidler til kommunikation

Hvad er IKT?

IKT – står for;
Information – Kommunikation - Teknologi
Undervisning og rådgivning, bevilling og afprøvning af hjælpemidler
Det dækker en bred vifte af teknologi, som kan hjælpe borgere – både børn og voksne – som har brug for kompenserende hjælpemidler i forhold til kommunikative vanskeligheder, eller til strukturering af hverdagens aktiviteter.


Målgruppe

• Borgere der ikke har noget/ eller kun lidt talesprog.
• Borgere der har vanskeligheder i forhold til struktur og overblik.
• Borgere der har vanskeligheder med hukommelse.
• Borgere med dysleksi/ordblindhed.
• Borgere med motoriske vanskeligheder, der har problemer med at kommunikere med omverden.


Hvordan

• Borgere kan henvende sig direkte til THS, og det kræver ingen henvisning.
• Der vurderes i dialog med borger, hvad der er det bedst egnede hjælpemiddel. 
• Hjælpemidlet afprøves i en given periode.
• Hvis hjælpemidlet bevilges, opstiller, instruerer og underviser vi i brugen af hjælpemidlet.