Høre

Hørekonsulenten tilbyder

Undervisning og rådgivning, bevilling og afprøvning af høretekniske hjælpemidler
THS tilbyder kompenserende specialundervisning, rådgivning og bevilling/afprøvning af ansøgte hjælpemidler til voksne, der har væsentlige høreproblemer. Der kræves ingen henvisning.
THS tilbyder desuden undervisning af pårørende samt faglig rådgivning til arbejdspladser og fagpersoner i kommunerne efter henvisning fra Jobcenteret.


Målgrupper

• Borgere med svært nedsat hørefunktion og/eller med svært nedsat skelneevne.
• Borgere, som skal have eller har fået en CI operation.
• Borgere, der oplever tinnitus, lydoverfølsomhed eller som har Morbus Ménière.
• Borgere, der har behov for kompenserende kommunikationsteknikker, fx høretaktik, visuel kommunikation etc.
• Borgere der har behov for kompenserende høretekniske hjælpemidler til at supplere høreapparatbehandling.
• Erhvervsaktive borgere med behov for kompenserende høretekniske hjælpemidler på arbejdspladsen.
• Unge borgere, der er under uddannelse.

Hvordan

• Efter en udredende samtale, hvor behovet for undervisning og rådgivning afdækkes, planlægges det videre forløb.
• Undervisningen tilrettelægges individuelt og foregår som eneundervisning eller på små hold. 
• Borgere kan henvende sig direkte til THS - der kræves ingen henvisning.
• Ansøgning vedr. høretekniske hjælpemidler kan udfyldes elektronisk via Tønder Kommunes hjemmeside, eller der kan ansøges telefonisk ved henvendelse til hørekonsulenten i telefontiden.