Undervisning og årets gang

Fag og værksteder

Dansk, matematik og engelsk  er obligatoriske fag i 10. kl. 

Udover de obligatoriske fag kan du vælge mellem mange forskellige fag og værksteder. F.eks;

• Tysk

• Fysik/kemi

• Ekstra matematik 

• Ekstra dansk

• Metalværksted

• Træværksted

• Kunst- og kreaværksted

• Madværksted

• Digitalt værksted

• Samfundsfag

• Psykologi

• Sundhed og idræt

• Direktør i eget liv

Undervisningen på Tønder 10 veksler mellem almindelige skoleuger, brobygning, praktik, tværfaglige uger og fælles aktiviteter.


Ringetider

1.modul 08.00 – 09.30 (1. + 2. lektion) 

2.modul 09.45 – 11.15 (3. + 4. lektion)

3.modul 11.45 – 13.15 (5. + 6. lektion)

4.modul 13.30 – 15.00 (7. + 8. lektion)


Skema

Eksempel på skema:

Skema TØ101

Man skal have minimum 28 lektioner om ugen, når man går i 10. 


Man skal  forvente, at der i perioder og på visse dage vil være planlagt undervisning udenfor den almindelige skoletid eller at det normale skema fraviges. 


Årshjul

Der udleveres ved skoleårets start et årshjul, hvor det fremgår hvornår følgende er placeret:

• Brobygningsuger

• Sociale arrangementer

• Foredrag

• Prøver

• OSO – den obligatoriske selvvalgte opgave, som handler om elevens uddannelsesvalg efter 10.

• Projekter

• Ferieuger og -dage

• Og meget mere


Trivsel

Lærerne på Tønder10 har stort fokus på trivsel – både på den enkelte og på fællesskabet i klassen. Hvis en elev af en eller anden grund ikke trives optimalt, så kan man dels snakke med sin lærer, men vi har også en trivselspædagog, som man tage samtaler med uanset, om det handler om skolen eller fritiden. 

Vi udarbejder løbende trivselsundersøgelser for at kunne lave de rette indsatser, så alle kan have det så godt som muligt. 


EUD 10

På Tønder10 kan du vælge EUD 10. Hvis du er usikker på, om en erhvervsuddannelse er noget for dig, eller du er i tvivl om hvilken erhvervsuddannelse, det skal være kan EUD10 være en hjælp til at blive afklaret. Områderne inden for erhvervsuddannelserne er følgende: 

• Omsorg, sundhed og pædagogik

• Kontor, handel og forretningsservice 

• Fødevarer, jordbrug og oplevelse 

• Tenologi, byggeri og transport


Praktik

I forbindelse med at blive afklaret, profiterer nogle af vores elever af praktikforløb, som betyder, at man kan komme ud i forskellige virksomheder og institutioner for at få prøve et eller flere fag. Praktikforløbene aftales individuelt, så det kommer til at give mest mening for den enkelte elev. 


Coop Crew

Hvis man tilmelder sig Coop crew, får man en ”mini-uddannelse” i en Fakta-butik.  Det løber over 6 uger og betyder, at den unge lærer nogle af de basale ting, som der er brug for, hvis man har et fritidsjob i en dagligvarebutik. Formålet med Coop Crew er at hjælpe unge til at få et fritidsjob. De unge udvikler deres personlige, sociale og faglige kompetencer, som de også kan profitere af  i deres fortsatte skole- og uddannelsesforløb.