Elev på Tønder 10

Indmeldelsessamtale

Efter tilmelding til skolen modtager forældrene et brev i E-boks, hvor det bekræftes, at  eleven er optaget og, at der i løbet af foråret indkaldes til en indmeldelsessamtale. 

Ved indmeldelsessamtalen vil man dels blive informeret om diverse praktiske ting samt  fag/valgfag, og der er selvfølgelig mulighed for at stille spørgsmål til det kommende skoleår.


Buskort

Man får udleveret et buskort første skoledag, hvis man er bosat i Tønder Kommune. Det er gratis at tage bus/tog første skoledag. Henvend dig til kontoret, hvis du har yderligere spørgsmål. 


Elevskab

Alle elever får tilbud et elevskab første skoledag, som kan aflåses. 


Mobil

I klasselokalerne har vi ”mobilhotel”, som man skal lægge sin mobil i, så den ikke forstyrrer  ens læring. Man kan selvfølgelig have sin mobil i alle pauser. I særlige tilfælde aftales det med læreren, hvis der er brug for mobilen. 


PC/IT

Skolen har trådløst netværk. Dette kan benyttes, når ”IT-aftale” kontrakten er underskrevet og afleveret. Skolen har et mindre antal bærbare computere, som vil blive udlånt til de elever, som ikke selv har en, de kan tage med. Har man en privat computer,  anbefaler vi, at man bruger den til undervisningen. 


Sygdom/fravær

Vi beder om, at en forælder/værge skriver til kontaktbogen på aula ved sygdom eller andet fravær. Er dette ikke muligt, da ring venligst på skolens kontor 7492 8399 imellem 07.45 og 08.00. 

Hvis vi ikke er blevet orienteret af forældre sendes en sms til forældre om den unges fravær. 

Hvis eleven bliver syg i løbet af dagen aftales dette med klasselæreren eller kontoret.

Vi har meget fokus på, at de unge skal have et stabilt fremmøde og følger løbende op, da et stabilt fremmøde er med til at sikre læring og trivsel.