Undervisning og årets gang

Indhold i tilbuddet

1.   Almendannende undervisning
2.   Bo-undervisning
3.   Arbejds- og beskæftigelsesundervisning
4.   Fritidsundervisning


Stamgruppe: her undervises i de fag den enkelte elev har brug for i forhold til at kunne mestre, så meget som muligt på det sociale og personlige plan.
Valgfag: her undervises i en vifte af mulige interesse områder f.eks. idræt, musik, kunst, it på valgfag niveau, ude liv og meget mere.


Linjefag

Der undervises i linjefag to dage om ugen. Linjefag går på tværs af stamgrupper og matrikler.


Linjefag i indeværende skoleår:

Håndværker linjen

Der undervises i forskellige håndværkerfag. Ex motorlære, restaurering af møbler, bygge motorikbane, murer rygeovne, passe grønne område, cykelværksted mm.
• Træ
• Male
• Murer
• Metal
• Gartner
Der gives mulighed for at tage truckcertifikat(på AMU center) og mulighed for § 26 Svejse sikkerhedscertifikat (EFA Rødekro).

Jord- til bord
Der undervises i fødevaresikkerhed, hygiejne, sundkost, læse og følge opskrift, mål, rengøring, bagning og madlavning.
Der gives mulighed for at tage hygiejnebevis.

Kunstlinjen
Materiale og farvelære, arbejde med eget udtryk, fordybe sig i en kunstnerisk proces, arbejde sig op til egen udstilling.

Bogliglinje
Dansk og matematik 9- 10 kl. niveau med slut mål eksamen.
Engelsk 7 – 8 kl med mål at på sigt at tage 9 kl eksamen på Tønder 10 eller VUC.

IT linje
Der arbejdes med ex. PC lignende kørekort, hjemmeside design, programmering, grafisk design.

Valgfag

Der undervises i valgfag om onsdagen. Valgfag er på tværs af hold. 

Eksempler på valgfag:

• Knejte-hold
• Musik
• Krea
• Fitness
• It og Medie
• Brætspil
• Kvinde kend din krop
• Mountainbike
• Sport

Projektuger

Eleverne kan i løbet af et år, have fælles projektuger, hvor de fordyber sig i et område.


Praktik

Vi har samarbejde med en lang række lokale firmaer, selvstændige som offentlige i forhold til at vores elever kan få et praktik forløb.
Praktik forløb kan være 8 til 14 dages, 1-2 dage om ugen i et længerevarende forløb.
Eleverne kommer typisk i praktik på 2 år og på 3 år er der mange i et længerevarende forløb i forhold til afklaring af fremtidig arbejde. Enkelte elever er ikke i praktikforløb ude af huset, men i intern praktik.
Praktikforløb er afstemt efter elevernes funktionsniveau.


Vores samarbejdspartnere er:

• Kvickly

• Fakta
• Spar
• MC Donald's
• Autoværksteder
• Materialegården
• Abena
• Blomsterhandlere
• Beskyttede værksteder
• Landmænd
• Malere
• Tømre
• Reva
• Biblioteker

• Rema 1000

• Fru Dax

• Shak Trapper
• Elektrikere


Studietur

Der er mulighed for at komme på studietur. Indland/udland/internt. Alt efter hvad de unge ønsker og magter.
Ved udlandsture er der en egenbetaling på, ligesom eleverne skal betale for kost ved indlands/intern ture.