STU

Formål med STU

Formålet med STU er at udvikle den enkelte elevs ungdomsidentitet samt personlige kompetence, således at:
Elevens muligheder for en aktiv deltagelse i samfundslivet fremmes at eleverne i løbet af uddannelsen bevæger fokus fra ungdomsidentitet hen mod en begyndende voksenidentitet.
Elevens bolig, arbejds-, beskæftigelses- og fritidsmuligheder afprøves og afklares igennem uddannelsen. Ungdomsuddannelsen afsluttes, med en plan for den unge omhandlende beskæftigelse, anden uddannelse og bolig.

I Lov 564 kan man læse selve lovteksten.


Målgruppe

Unge der efter folkeskolens afslutning ikke kan tage en ordinær ungdomsuddannelse med støtte.
Uddannelsen skal være påbegyndt senest ved det 25 år.

Kontaktoplysninger

Hvis man ønsker at høre mere om tilbuddet kan man kontakte:
Afdelingsleder Kira Persson
Mobil: 
E-mail: kpers@toender.dk


Personale

I STU Tønder er der en kombination af lærer- og pædagog-uddannede medarbejdere, samt en række fagligt uddannede medarbejdere.
Personalet modtager løbende supervision både på et generelt niveau, men også på specifikke temaer og områder.
Vi bestræber os på at personalet får tilført ny viden og efteruddannes indenfor de områder der er brug for i forhold til målgruppe kompleksiteten.
Vi indgår i lokale, regionale og nationale netværk.Røgfri skoletid

Røgfri skoletid betyder, at eleverne ikke må ryge i løbet af skoledagen samt ved skoleaktiviteter uden for dette tidsrum. Der må desuden ikke ryges på skolens matrikler uden for skoletiden.
Røgfri skoletid omfatter alle former for tobak - også e-cigaretter og snus/tyggetobak.
Vi hjælper og støtter gerne, hvis elever ønsker at stoppe eller reducere deres forbrug af tobak.


Samarbejdspartnere

• UU
• Forvaltning
• SAS
• B/U
• Jobcenteret
• Øvrige kommunale værksteder mm