Elev i heltidsundervisningen

Visitation

Forældre henvender sig til Distriktsskolelederen, som kan indstille den unge til visitationsudvalget/specialundervisningskonsulenten. (løbende optag)

Det er specialundervisningskonsulenten, som træffer den endelige afgørelse om skoleplaceringen. Heltidsundervisningen samarbejder med kommunens professionelle aktører: PPR, UU og socialforvaltningen.


Ved optagelse

Når den unge er blevet visiteret, bliver forældre/værge kontaktet af afdelingslederen og der aftales et opstartsmøde, hvor den unge, forældre/værge, det pædagogiske personale og afdelingsleder deltager for at forventningsafstemme og drøfte det praktiske omkring opstart.


Samarbejde

Vi prioriterer et tæt og godt samarbejde med forældre/værger, da vores erfaring er, at det gavner den unge i forhold til trivslen og læring. Der er derfor efter behov løbende kontakt med hjemmet, ligesom vi i forbindelse med fremmøde/fravær har et højt kommunikationsniveau til/fra hjemmet.