Heltidsundervisning

Hvad er Heltidsundervisningen?

Målgruppen for Heltidsundervisningen er elever i 8.- og 9. klasse og er et tilbud til elever, der af forskellige årsager har behov for et anderledes skoletilbud, end de kan få i folkeskolen.

Ungdomsskolens heltidsundervisning skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og skal give eleverne de samme muligheder for en alsidig udvikling og kundskabstilegnelse, som hvis de havde gået i folkeskolen. Undervisningen er ikke bundet af folkeskolens regler om deling på klassetrin, fag, læseplaner, timeopdeling  mv. Derfor adskiller skoledagen sig fra andre almene tilbud ved at have en særlig fleksibilitet og mulighed for at imødekomme elevernes individuelle behov.   Det betyder konkret, at Heltidstilbuddet i ungdomsskolen har: 

• Færre elever i klasserne 

• Fokus på gode relationer, trivsel, trygge rammer og en klar struktur i hverdagen 

• Individuel fastholdelses- og uddannelsesvejledning 

• Øget fokus på fremmøde og netværkssamarbejde 

• Kortere skoledage

• Mere praksisorienteret- og aktivitetsbaseret undervisning


Kontaktoplysninger

Hvis man ønsker at høre mere om tilbuddet kan man kontakte:
Afdelingsleder Mona Rosenørn Engel
Mobil: 51490599
E-mail: mre1@toender.dk
For at komme i betragtning til tilbuddet, skal man visiteres til tilbuddet gennem en Distriktsskole i kommunen.


AULA

AULA er vores kommunikationsplatform. Det er her vi løbende orienterer jer, og her I kan komme i kontakt med os. For at komme på Aula, skal I anvende et UNI-login. Hvis forældre skal på Aula første gang, skal man bruge nem-id. 


Røgfri skoletid

Røgfri skoletid betyder, at eleverne ikke må ryge i løbet af skoledagen samt ved skoleaktiviteter uden for dette tidsrum. Der må desuden ikke ryges på skolens matrikler uden for skoletiden.

Røgfri skoletid omfatter alle former for tobak - også e-cigaretter og snus/tyggetobak.

Vi hjælper og støtter gerne, hvis elever ønsker at stoppe eller reducere deres forbrug af tobak.


SSP

SSP er en del af Tønder Ungdomsskole, og man kan kontakte de 3 SSP-koordinatorer:

Sonja Dahl-Larsen – mobil 3066 3281

Henrik Petersen – mobil 2156 4285

Oliver Skaarup - mobil 2046 3670